Het bijbelboek Spreuken

ik ga uitleggen wat het bijbelboek Spreuken inhoudt

Het boek spreuken is een verzamelboek.

Spreuken zijn allemaal korte kernachtige uitspraken over allerlei onderwerpen. Ze zijn bedoelt om JOU iets te leren.

Het boek Spreuken is dus eigenlijk het wijsheidboek van de Bijbel. Als je het leest kun je erachter komen wat de mensen in het oude Israel als wijsheid beschouwden.

De kern van wijsheid is het dienen van GOD,ontzag (eerbied,respect) hebben voor God

GOD DAAR DRAAIT HET OM